Onze missie

Wat doet de Participatieraad?

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle inwoners zelfstandig en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Hoe de gemeente haar inwoners ondersteunt en begeleidt als het gaat om zorg, werk en jeugdhulp, staat in zogeheten beleidsplannen voor het Sociaal Domein.

 

De Participatieraad Leusden bekijkt welke plannen de gemeente maakt, hoe ze die plannen uitvoert en wat beter kan. Anders gezegd: de participatieraad bekijkt het sociaal beleid van de gemeente door de ogen van de inwoners. De Participatieraad is onafhankelijk en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over verbeteringen van het sociaal beleid.

 

 

Hoe werkt de Participatieraad Leusden?

De Participatieraad betrekt verschillende partijen bij het opstellen van de adviezen. Wij zoeken actief mensen en organisaties op die betrokken zijn bij het sociaal beleid van de gemeente: zorgverleners, cliënten, maatschappelijke organisaties [concreet maken], ambtenaren, wethouders en deskundigen [concreet maken]. Deze inbreng verwoorden wij in onze adviezen aan de gemeente. Met onze adviezen kan de gemeente haar sociaal beleid blijven verbeteren. Hebt u inbreng voor innovatie of verbetering van het sociaal beleid van de gemeente? Neem contact met ons op!