Wat doet de Participatieraad voor je?

Wat doet de Participatieraad voor je?

Alle Leusdenaren moeten zelfstandig en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat is een van de taken van de gemeente. Hoe de gemeente haar inwoners ondersteunt en begeleidt als het gaat om zorg, werk en jeugdhulp, staat in zogeheten beleidsplannen voor het Sociaal Domein.

 

De Participatieraad Leusden bekijkt welke plannen de gemeente maakt, hoe ze die plannen uitvoert en wat beter kan. Anders gezegd: de Participatieraad bekijkt het sociaal beleid van de gemeente door de ogen van de inwoners. De Participatieraad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente over verbeteringen van het sociaal beleid.