Hoe werken we?

De Participatieraad betrekt verschillende partijen bij het opstellen van de adviezen. Wij zoeken actief mensen en organisaties op die betrokken zijn bij het sociaal beleid van de gemeente: zorgverleners, cliënten, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, wethouders en deskundigen. De Raad voor Cliëntenparticipatie bijvoorbeeld is voor ons een belangrijk orgaan om te raadplegen.

De inbreng die wij ophalen verwoorden wij in onze adviezen aan de gemeente. Met onze adviezen kan de gemeente haar sociaal beleid blijven verbeteren. Heeft u ideeën om het sociaal beleid van de gemeente te verbeteren? Neem contact met ons op: info@participatieraadleusden.nl.

Ons huishoudelijk reglement vindt u onder de link Huishoudelijk reglement van de Participatieraad in de gemeente Leusden.