Participatieraad weer compleet

De Participatieraad van de gemeente Leusden is weer op de beoogde sterkte van vier personen. De afgelopen week benoemde het college van B&W mevrouw Henriëtte Schneiders tot lid.

Henriëtte woont sinds 1994 in Leusden, daarvoor in Amersfoort. Zij heeft ervaring op het gebied van diëtetiek bij een thuiszorgorganisatie, personeelsmanagement bij een gemeente en leefbaarheid in de wijk vanuit een gemeente en een woningcorporatie. In de Participatieraad zal zij bijzondere aandacht besteden aan de taakvelden werk en inkomen, de participatiewet.

Verder bestaat de Participatieraad nu uit Ine Kerkhof, met bijzondere aandacht voor de domeinen jeugdzorg en welzijn, Rob Leeuwenburg, voor de domeinen zorg en participatie, en Jan Burger, domeinen (Jeugd)zorg en welzijn.

Sinds augustus verzorgt Karlijn Tolboom de secretariële ondersteuning van de raad. Verder info op www.participatieraadleusden.nl