Nieuw lid gezocht

De Participatieraad Leusden adviseert het college van burgemeester en wethouders over het sociaal beleid van de gemeente. De raad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over alle onderwerpen binnen het sociaal domein. Het gaat dan om zorg & ondersteuning, opvoeding & onderwijs, gezondheidszorg, inburgering en werk & inkomen. De Participatieraad bestaat uit 4 leden.

Vanwege het vertrek van een van de leden van de Participatieraad is de raad op zoek naar een nieuw enthousiast lid. Gewenst: aantoonbare affiniteit met werk en inkomen.

De Participatieraad vergadert 15 keer per jaar op een maandagavond. Leden van de Participatieraad krijgen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Hebt u belangstelling? Voor informatie kunt u terecht bij Rob Leeuwenburg via r.leeuwenburg@participatiraadleusden.nl

Voelt u zich maatschappelijk betrokken en wit u solliciteren? U kunt uw motivatiebrief met CV sturen naar info@participatieraadleusden.nl

t.a.v. Annet Schaeffner